iPhone 7 đã cài được WindowXP mà không cần JailbreakNhóm Hacking Jules đã post một đoạn video trên YouTube miêu tả quá trình hệ điều hành Windows XP chạy trên iPhone7 của Apple . Quá trình này được thực hiện qua chương trình mô phỏng thiết bị sử dụng XCode. Phương pháp này không yêu cầu jailbreak iPhone mà hệ điều hành Windows XP vẫn khởi chạy bình thường
Source: Hacking Jules

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *